Hälsoenkät för cardigan – resultat

Resultaten av den hälsoenkät som avelskommittén för cardigan genomförde under 2017 går att hitta via nedan länk. Delar av enkäten diskuterades på medlems- och uppfödarmötet i oktober 2018. Vid frågor vänligen kontakta avelskommittén för cardigan.

Observera att det är rådata som ska analyseras, att resultaten redovisas i % – inte antal hundar.

Sammanställning av hälsoenkät för cardigan