Grön markering: Avelsdjuren är ögonlysta vid tidigast 24 månaders ålder.
Röd markering: Avelsdjuren är ej ögonlysta, eller ögonlysta innan 24 månaders ålder.

Vill du annonsera en kommande valpkull, läs mer här.

Welsh Corgi Cardigan


Welsh Corgi Pembroke

Valpar väntas, parning 1 februari
Mor: SE12899/2019 Siggen’s Krystall
Far: SE10793/2022 Andvol Lancelot
Qashiwas kennel
Kerstin Einarson
Månserud Österås
672 93 Årjäng
einarson.kerstin@telia.com
076-81 13 444 eller 0571-12121