Grön markering: Avelsdjuren är ögonlysta vid tidigast 24 månaders ålder.
Röd markering: Avelsdjuren är ej ögonlysta, eller ögonlysta innan 24 månaders ålder.

Vill du annonsera en kommande valpkull, läs mer här.

Welsh Corgi Cardigan


Welsh Corgi Pembroke

Valpar väntas i början av juli

Mor: SE49847/2021 Bonus Pop Up’s Breathtaking Bonnie
Far: FI25264/20 Natural Stance Sloth

Kajsaligans
Jenny Morales
Lindäng
153 93 Mörkö