Svenska Welsh Corgi Klubbens avelskommitté
Avelskommitté Cardigan avelskommitte_card@swck.org
Ledamot cardigan Carina Sandell-Widin
Ledamot cardigan Fia Nilsson
Ledamot cardigan Ulla Therman
Avelskommitté Pembroke avelskommitte_pem@swck.org
Ledamot pembroke Ulla von Wowern
Ledamot pembroke Lisbeth Nilsson
Ledamot pembroke Eva Granlund
Mail till hela avelskommittén både cardigan och pembroke: avelskommitte@swck.org

Avelsrådets tjänster till uppfödare: Avelsrådets tjänster till SWCKs uppfödare (PDF, ca: 30Kb)