Svenska Welsh Corgi Klubbens avelskommitté
Avelskommitté Cardigan cardigan@swck.org
Ledamot cardigan – sammankallande Sofia Berg
Ledamot cardigan Carina Sandell-Widin
Ledamot cardigan Fia Nilsson
Ledamot cardigan Ulla Therman
Ledamot cardigan Eva Sahlin
Ledamot cardigan Janneke Plomp
Avelskommitté Pembroke pembroke@swck.org
Ledamot pembroke – sammankallande Eva Granlund
Ledamot pembroke Märta Brandts
Ledamot pembroke Jennica Skoglund
Ledamot pembroke Charlott Sundell

Avelsrådets tjänster till uppfödare: Avelsrådets tjänster till SWCKs uppfödare (PDF, ca: 30Kb)