Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK) är en SKK-ansluten specialklubb med ansvar för raserna Welsh corgi Cardigan och Welsh corgi Pembroke. Ansvaret innefattar bland annat rasspecifika avelsstrategier (RAS) och att vara samtalspartner till SKK i frågor som rör raserna.

SWCK grundades 1963, då under namnet Svenska Welsh Corgi Sällskapet. Mer om klubbens tidiga historia kan du läsa här.