Betalning för annonserna sker till SWCKs bankgiro: 5189-6694, ange vad betalningen avser och namn.

Kennelannons
Annonserade kennlar måste uppfylla kraven för SWCKs uppfödare.

Annonsen kostar 150 SEK/år.

Ditt annonsunderlag bestående av: Ras, namn, kennelnamn, kontaktinformation mailas till kassor@swck.org.


Avelshane
Annonserade hanhundar måste även uppfylla kraven för SWCKs regler för avelshundar.

Annonsen är gratis för medlemmar.

Ditt annonsunderlag bestående av: Hundens namn, registreringsnummer och bild mailas till web@swck.org.


Parning/Valpkull
Annonserade parningar/kullar måste uppfylla kraven för SWCKs regler för valphänvisning.

Annonsen kostar 150 SEK för medlemmar, eller gratis för dig som har kennelannons.

Om du vill ha en annons om parning/valpar införd måste du först vända dig till avelskommittén för att ansöka om annons för parning/valpning. De meddelar sedan webmaster om parningen har uppfyllt kraven och är godkänd för annonsering.

När du vill ändra din parningsannons till en annons med födda valpar meddelar du webmaster på web@swck.org.


Om du vill ändra din annons, kennel/avelshane kontaktar du web@swck.org.

Svenska Welsh Corgi Klubben ansvarar ej för annonsernas riktighet.
Det åligger annonsörerna själva.