Betalning för annonserna sker till SWCKs bankgiro: 5189-6694, ange vad betalningen avser och namn.

Kennelannons
Annonserade kennlar måste uppfylla kraven för SWCKs uppfödare.
Annonsen kostar 150 SEK/år.
Ditt annonsunderlag bestående av: Ras, namn, kennelnamn, kontaktinformation mailas till kassor@swck.org.


Avelshane
Annonserade hanhundar är godkända av SWCK:s avelskommitté.
Annonsen är gratis för medlemmar.


Parning/Valpkull
Annonserade parningar/kullar måste uppfylla kraven för SWCKs regler för valphänvisning.
Annonsen är gratis för dig som har en kennelannons, övriga medlemmar betalar 150 SEK.
Om du vill ha en annons om parning/valpar införd måste du först vända dig till avelskommittén för att ansöka om annons för parning/valpning. De meddelar sedan webmaster om parningen har uppfyllt kraven och är godkänd för annonsering.


Om du vill ändra din annons, kennel/avelshane kontaktar du web@swck.org.