Rasspecifika avelsstrategier

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. Tanken är att RAS-dokumentet ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Svenska Kennelklubben (SKK) arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp av svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Mer information om RAS finns att läsa på SKKs hemsida.

RAS version 3 Welsh corgi cardigan
Blev godkänt  den 2016-03-10 av SKK/Avelskommittén.
R A S Cardigan

RAS version 4 Welsh corgi pembroke
Blev godkänt  den SKK/Avelskommittén 2017-03-14
R A S Pembroke

RAS_co1