Klubbtidningen Welsh Corgi Prat – WCP – utkommer med fyra nummer per år.

Datum för manusstopp 2021
Nr 1: 27 februari
Nr 2: 30 maj
Nr 3: 30 augusti
Nr 4: 30 november

Redaktörer
E-post : redaktor@swck.org
Moniqa Swälas


Arkiv av WCP
Historia är viktigt för oss och via länken här under kan du ta del av tidigare nummer av WCP från december 1963 till 2014.

http://awcp.uandq.com/

Stort tack till Ulla och Christer von Wowern för detta arbete!