Den dokumentation som styrker DNA-testad fri från PRA eller från PRA fria linjer i samband med parning/valphänvisning skickas till sammankallande för avelskommittén

När det gäller att fastställa DNA-testade individer eller från fria linjer på kombinationer inför SWCKs parning/valphänvisning så kommer avelskommittén att som tidigare hjälpa och bistå uppfödarna med detta.

Det test som görs är detsamma som tidigare genom blodtest utfört av veterinär som skickas till OptigGen, Laboklin eller Antagena för DNA analys.

Det är en enkel hantering och ansökan görs via nätet. Blodprovet tas av veterinär som bekräftar hunden identitet och skickar provet vidare till laboratoriet. Hundägaren och veterinären får sedan svar på testet ganska omgående.

Laboratorier som utför DNA- test för PRA Welsh Corgi Cardigan

OptiGen  http://www.optigen.com/opt11_form.taf?lang=en

Laboklin http://www.laboklin.co.uk/laboklin/showGeneticTest.jsp?testID=8002rcd3

Antagene http://order.antagene.com/4DCGI/Order

Hur skall vi nu agera med att DNA-testa våra hundar.
Om man går bakåt i stamtavlorna på våra skandinaviska hundar är de ofta mycket täckande eftersom de är testade på Optigen genom blodtest utfört av veterinär sedan 1998.

Det finns en viss osäkerhet ju längre bort de testade individerna finns i stamtavlan.

Om det är minsta tvekan eller att DNA-testet är gjort mer än fem generationer bakåt i leden så är sannolikheten för luckor stor och då är det relevant att DNA-testa den individ som skall användas i avel idag.

Att hitta testade individer i rasen finns ett samlat register genom AKC, detta är inte 100% eftersom det baseras på inskickad dokumentation men det ger en hel del information om DNA-testade Cardigans. Endast resultat från blodtest utfört av veterinär gäller.

Länkar
Amerikanska corgiklubben
http://cardigancorgis.com/prastatus.asp

Engelska kennelklubben
http://www.thekennelclub.org.uk/services/public/mateselect/test/Default.aspx

 Mer info om hälsoprogrammet hos SKK 

SWCK / Avelskommittén för Cardigan