Uppdaterat

  • Policy och uppdaterad befattningsbeskrivning uppdaterat under regelverk
  • Ny information från avelskommitté under info för uppfödare
  • SAVE THE DATE 12-13 oktober, då är det dags för raskonferens i Eskilstuna.