Uppdaterat

Nu är hemsidan uppdaterad med:
– Nya styrelsen och funktionärerna i klubbens olika kommittéer
– Årsmötesprotokoll samt ytterligare två styrelseprotokoll
– Kalendern är uppdaterad med träffar, information och datum för årets styrelsemöten
– Ny hane på hanhundslistan pembroke