Hälsoenkät: Welsh corgi cardigan

Avelskommittén för Cardigan har beslutat att skicka ut en hälsoenkät som riktar sig till svenskfödda hundar födda mellan 2017-2021. Den ska sammanställas i januari och ingå i materialet som ska framställas till SKK.

Vi vill därför att så många som möjligt fyller i enkäten och att ni gärna sprider enkäten. Det spelar ingen roll om ni är medlemmar i SWCK eller inte utan vi vill ha svar från så många som möjligt.

Om vi får in många svar så kan vi dra säkrare slutsatser vad svaret visar på än om vi endast får in ett fåtal svar.

Hälsoenkät 2022 Welsh Corgi Cardigan