Inför årsmötet 2023: Valberedningen informerar

Nu börjar verksamhetsåret 2022 gå mot sitt slut och närmar sig det kommande årsmötet 2023 och med valberedningens arbete med att ge förslag till kommande SWCK styrelse.

Valberedning är en viktig länk i en förenings arbete inom många områden och ett av uppdragen är att på bästa sätt arbeta fram och föreslå en styrelse inför kommande årsmötesförhandlingar.

Givetvis söker vi dig som känner att du vill arbeta för våra två Corgi raser inom SWCK.

Att vara engagerad och ingå i en förenings styrelse medför givetvis både engagemang och kunskap men ges även möjligheten att kunna påverka och föra arbetet inom klubben vidare mot spännande och uppsatta mål.

Välkomna att till SWCK valberedning anmäla ditt intresse eller nominera en person/vän som förslag till kommande SWCK årsmöte 2023, beskriv gärna dig själv eller den person/vän du nominerar och då lite kort kring vilken/vilka intresseområde som finns.

Inom valberedningens arbete är givetvis val av personer och engagemang viktigt men vi har inom SWCK genom åren haft en oskriven regel/önskan att se en balans mellan intresseområden för våra två raser där det ges en så jämn fördelning som är möjlig i styrelsen, vilket är valberedningens förhoppning i planeringen även inför kommande styrelse.

Välkomna med förslag till valberedningen inför årsmötet 2023

Märta Brandts / mail: marta.brandts@hotmail.com   tel: 0705520204 
Eva Granlund /mail: kenneligroc86@gmail.com       tel: 0705753225
Carina Sandell-Widin / mail: nicknames@telia.com  tel: 0705232376 

 Med vänlig hälsning
Valberedningen SWCK