Årsmöte 2022

Årsmöte äger rum lördag 26 mars kl. 13:00 på Jönköpings brukshundklubb.
Årsmöteshandlingar publiceras på swck.org närmare årsmötet.

Beroende på FHM:s rekommendationer kan mötet komma att hållas digitalt över Zoom istället.