Hälsoenkät: Pembroke

Alla ni som har en Pembroke född mellan 2005 – 2019, var snäll och fyll i enkäten även om hunden har dött. Era svar kommer att ge oss en samlad bild över hur hälsan ser ut i vår ras plus även medellivslängden.

Hälsoenkät: Welsh corgi pembroke

Tack på förhand för ert samarbete!
Avelskommittén Welsh Corgi Pembroke