Klargörande från utställningskommitén

Klargörande från Swck’s utställningskommitté angående ansvarsområden och vilka som får äga/visa/låta föra fram hundar på SWCK’s utställningar;

Utdrag ur Skk’s utställnings- och championatregler (sid 12)

8. Kommissarie, bestyrelse och certifierad utställningsarrangör 

Vid utställning ska finnas kommissarie, bestyrelse och certifierad utställningsarrangör (CUA), utsedda av arrangerande klubb. 

Kommissarien ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande. Kommissarien får inte föra hund vid utställningen och ska vara medlem i SKKorganisationen. Kommissarien ska anges i utställningskatalogen. 

Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gällande utställningsregler och vara medlem i SKK-organisationen. Den ska bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande, och är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande regler. Bestyrelsen ska anges i utställningskatalogen. Under utställningens öppethållande ska minst en av bestyrelsens ledamöter vara närvarande på utställningsplatsen. Bestyrelseledamot, delägare i dennes kennel, eller person i dennes hushåll får inte anmäla eller föra hund på utställningen. Tjänstgörande domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställnings bestyrelse. 

Certifierad Utställningsarrangör (CUA) ska av arrangerande klubb anges vid ansökan om utställning och ska anges i utställningskatalogen. På utställning där CUA är anlitad får CUA tjänstgöra som bestyrelse, kommissarie eller ringsekreterare, då gäller respektive uppdrags regler för närvaro på utställningen samt för att äga, föra eller låta framföra hund. CUA behöver inte finnas på plats på utställningen och får anmäla och föra hund. Se vidare ”Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H”. 9. 

Övriga utställningsfunktionärer, medlemmar av arrangerande klubbs styrelse och liknande, har rätt att äga, föra eller låta framföra hund även om de själva tjänstgör under utställningen. Om utställningsfunktionär för hund får funktionärstecken inte bäras synligt.