Information angående medlemskap

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2020 skall vara följande:Fullbetalande svensk medlem med papperstidning: 375:- Fullbetalande svensk medlem med digital tidning: 275:- Svensk familjemedlem:100:- Svenskt gåvomedlemskap: 150:- Fullbetalande utländsk medlem: 400:- …