Parningar

Lista över parningar gjorda av uppfödare som är medlemmar i SWCK och följer rasklubbens regler och krav för valphänvisning.
Läs mer om SWCK’s regler och krav under “Info till uppfödare inom SWCK“.
Grön markering: Avelsdjuren är ögonlysta vid tidigast 24 månaders ålder.
Röd markering: Avelsdjuren är ej ögonlysta, eller ögonlysta innan 24 månaders ålder.
För komplett stamtavla hänvisas till SKK Hunddata


Welsh Corgi Cardigan

Parning har ägt rum 3/12 -19
Far: Skutegården Floke, SE35141/2016
Mor: Cardigarden´s Madam Mim, SE45117/2014

Valpar väntas i början på februari 2020
Skutegårdens kennel
Skute 139
843 93 FÅKER
www.cathen.se
skutekennel@gmail.com


Welsh Corgi Pembroke