Parningar

Lista över parningar gjorda av uppfödare som är medlemmar i SWCK och följer rasklubbens regler och krav för valphänvisning.
Läs mer om SWCK’s regler och krav under “Info till uppfödare inom SWCK“.
Grön markering: Avelsdjuren är ögonlysta vid tidigast 24 månaders ålder.
Röd markering: Avelsdjuren är ej ögonlysta, eller ögonlysta innan 24 månaders ålder.
För komplett stamtavla hänvisas till SKK Hunddata


Welsh Corgi Cardigan

Valpar väntas runt 11/1 -21

Far:SEUCH FINUCH LP I RLD N&F&A&M Lykttändarens Donatello SE38579/2012
Mor: Grand Lanoree Dummles SE32109/2017

Chefka’s kennel
Maria Ekman
Åvägen 35
14130 Huddinge
www.chefkas.se
maria@chefkas.se


Welsh Corgi Pembroke