Parningar

Lista över parningar gjorda av uppfödare som är medlemmar i SWCK och följer rasklubbens regler och krav för valphänvisning.
Läs mer om SWCK’s regler och krav under “Info till uppfödare inom SWCK“.
Grön markering: Avelsdjuren är ögonlysta vid tidigast 24 månaders ålder.
Röd markering: Avelsdjuren är ej ögonlysta, eller ögonlysta innan 24 månaders ålder.
För komplett stamtavla hänvisas till SKK Hunddata


Welsh Corgi Cardigan

Valpar väntas v 29
Far: SE35141/2016 SE VCH Skutegårdens Floke
Mor: SE12028/2018 SE VCH Skutegårdens I Am Snotra

Helena Wiklund
Tomterna 9830
82745 Järvsö
Snotra.floke@gmail.com


Welsh Corgi Pembroke