Info till uppfödare inom SWCK

Info för uppfödare inom SWCK gällande valphänvisning.

Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

Krav på uppfödare

Följande krävs av uppfödare inom SWCK:

– Skall följa SKKs grundregler samt SKKs avelspolicy

– Skall avla endast på rastypiska, sunda och friska individer

– Skall vara väl insatt i respektive rasstandard

– Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet

Krav för valphänvisning

Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:

– Skall uppfylla SWCKs Krav på uppfödare
– Uppfödaren skall vara medlem i SKK och SWCK.
– Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått kvalitetsbedömningen VERY GOOD

– (End. Cardigan) Föräldradjuren skall vara fria från PRA. Kunna visa upp resultat ihop med intyg,
där hundens identitet är styrkt, på resultat av DNA-test eller härstammar från fria linjer genom blodtest enligt av SKK godkänt laboratorium.  MER INFO LÄS LÄNGRE NED PÅ DENNA SIDA.

– (End. Cardigan) Avelsdjur skall vara ögonlysta inför parning och då tidigast vid 24 månaders ålder.

Avelsrekommendation

SWCK rekommenderar att uppfödare beaktar följande vid avelsplanering:

1. Bör ej låta betäcka tik som är yngre än 24 månader

2. Avelsdjur skall vara ögonlysta inför parning (End. Pembroke)
(Cardigan SKA vara ögonlyst innan parning samt tidigast vid 24 månaders ålder.)

3. (End. Pembroke) Ett av föräldradjuren i en kombination bör ha stubbsvans så
att det för rasen unika stubbsvansanlaget bevaras och förs vidare

4. Angående Blue Merle/Brindle-parningar inom Cardigan: SWCK’s ståndpunkt är att Blue Merle endast ska paras med Trefärgad.  (en skrivelse från SWCK finns hos SKK/AK gällande att det endast skall vara tillåtet att para Blue Merle med Trefärgad, alla andra färgkombinationer med Blue Merle skall beläggas med registreringsförbud).

5. Gällande både Cardigan och Pembroke: SWCK avråder avel med fluff.

Förväntningar på uppfödare

Av uppfödare som får valphänvisning genom SWCK förväntar klubben sig att:

– Uppfödaren informerar valpköparen om rasens egenskaper och användbarhet samt ger stöd och vägledning till valpköparen

-Uppfödaren vid försäljning av valpar upplyser om att det finns en rasklubb och hur man kommer i kontakt med den.


Ansökan om valphänvisning

Vid ansökan om valphänvisning Cardigan & Pembroke ska följande uppgifter
antingen mejlas eller postas till:
Borghild Wellström, Holmens väg 18, 762 98 Edsbro
Tel: 070-782 12 56
E-post: valphanvisning(a)swck.org
(Företrädesvis genom mail!)

– Uppfödarens namn och adressuppgifter

– Föräldradjurens namn och registreringsnummer, samt bild på föräldradjuren.

– Parnings- alternativt födelsedatum för valpar.
(Vid födda valpar, ange antal i varje kön samt färg. (End.Pem, stubb- el långsvans.)

-Vid ej SKK Registrerad merit (tex utländsk utställningsmerit, bifoga intyg på detta.)

– (End.Cardigan) Intyg för ögonlysning (om ej ännu registrerad på SKK)
och PRA (End.Cardigan) se info nedan.

Läs även: Information ang webbannonsering på SWCKs hemsida.


Nya valphänvisningsregler för Welsh Corgi Cardigan 2015-03-28.

Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:.

-Samtliga punkter enligt ovan.

NYTT Föräldradjuren skall vara fria från PRA. Kunna visa upp resultat ihop med intyg, där hundens identitet är styrkt på resultat av DNA-test eller härstammar från fria linjer genom blodtest från godkänt laboratorium.

NYTT Skall vara ögonlyst vid tidigast 24 månaders ålder.

Det innebär att redan nu gäller de nya reglerna. Men för att kunna underlätta övergången för de som redan parat eller väntar valpar under året 2015 så gäller tidigare hänvisningsregler fram till 1 januari 2016.

Den dokumentation som styrker DNA-testad fri från PRA eller från PRA fria linjer i samband med parning/valphänvisning skickas till sammankallande för avelskommittén

När det gäller att fastställa DNA-testade individer eller från fria linjer på kombinationer inför SWCKs parning/valphänvisning så kommer avelskommittén att som tidigare hjälpa och bistå uppfödarna med detta.

Det test som görs är detsamma som tidigare genom blodtest utfört av veterinär som skickas till OptigGen, Laboklin eller Antagena för DNA analys.

Det är en enkel hantering och ansökan görs via nätet. Blodprovet tas av veterinär som bekräftar hunden identitet och skickar provet vidare till laboratoriet. Hundägaren och veterinären får sedan svar på testet ganska omgående.

Länk till webbansökan till laboratorier som utför DNA- test för PRA Welsh Corgi Cardigan

OptiGen  http://www.optigen.com/opt11_form.taf?lang=en

Laboklin http://www.laboklin.co.uk/laboklin/showGeneticTest.jsp?testID=8002rcd3

Antagene http://order.antagene.com/4DCGI/Order

Hur skall vi nu agera med att DNA-testa våra hundar.

Om man går bakåt i stamtavlorna på våra skandinaviska hundar är de ofta mycket täckande eftersom de är testade på Optigen genom blodtest utfört av veterinär sedan 1998.

Det finns en viss osäkerhet ju längre bort de testade individerna finns i stamtavlan.

Om det är minsta tvekan eller att DNA-testet är gjort mer än fem generationer bakåt i leden så är sannolikheten för luckor stor och då är det relevant att DNA-testa den individ som skall användas i avel idag.

Att hitta testade individer i rasen finns ett samlat register genom AKC, detta är inte 100% eftersom det baseras på inskickad dokumentation men det ger en hel del information om DNA-testade Cardigans. Endast resultat från blodtest utfört av veterinär gäller.

Länkar:

AKC http://cardigancorgis.com/prastatus.asp

Engelska KK http://www.thekennelclub.org.uk/services/public/mateselect/test/Default.aspx

 

LÄS VÅR LATHUND PÅ SVENSKA HÄR (Ladda hem doc)

SWCK / Avelskommittén för Cardigan

 

Comments are closed