Info till uppfödare inom SWCK

Gällande för medlemmar i Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK).

Krav på uppfödare
Följande krävs av uppfödare inom SWCK:

– Skall följa SKKs grundregler samt SKKs avelspolicy
– Skall avla endast på rastypiska, sunda och friska individer
– Skall vara väl insatt i respektive rasstandard
– Skall, om något onormalt uppstår i kullen, informera avelsrådet

Krav för valphänvisning
Följande krävs för att få valphänvisning genom SWCK:

– Skall uppfylla SWCKs krav på uppfödare
– Uppfödaren skall vara medlem i SKK och SWCK.
– Skall i avel endast använda hundar som vid officiell utställning minst har fått kvalitetsbedömningen VERY GOOD
– Avelsdjur skall vara ögonlysta inför parning och då tidigast vid 24 månaders ålder för att grönmarkeras under planerade/födda valpar. Ej ögonlysta eller ögonlysta innan 24 mån ålder blir rödmarkerade, men har fortfarande rätt till hänvisning.
– (End. Cardigan) Föräldradjuren skall vara fria från PRA. Kunna visa upp resultat ihop med intyg, där hundens identitet är styrkt, på resultat av DNA-test eller härstammar från fria linjer genom blodtest enligt av SKK godkänt laboratorium. Mer info här.

Avelsrekommendation
SWCK rekommenderar att uppfödare beaktar följande vid avelsplanering:

– Bör ej låta betäcka tik som är yngre än 24 månader
– Avelsdjur skall vara ögonlysta innan parning, samt tidigast vid 24 månader.
– SWCK avråder avel med fluff.
– (End. Pembroke) Ett av föräldradjuren i en kombination bör ha stubbsvans så att det för rasen unika stubbsvansanlaget bevaras och förs vidare.
– (End. cardigan) SWCK’s ståndpunkt är att blue merle endast ska paras med trefärgad.

Förväntningar på uppfödare
Av uppfödare som får valphänvisning genom SWCK förväntar klubben sig att:

– Uppfödaren informerar valpköparen om rasens egenskaper och användbarhet samt ger stöd och vägledning till valpköparen
-Uppfödaren vid försäljning av valpar upplyser om att det finns en rasklubb och hur man kommer i kontakt med den.


Ansökan om valphänvisning

Vid ansökan om valphänvisning Cardigan & Pembroke ska följande uppgifter skickas till avelskommittén för respektive ras.

– Uppfödarens namn och adressuppgifter
– Föräldradjurens namn och registreringsnummer, samt bild på föräldradjuren.
– Parnings- alternativt födelsedatum för valpar.
(Vid födda valpar, ange antal i varje kön samt färg. (End.Pem, stubb- el långsvans.)
– Vid ej SKK Registrerad merit (tex utländsk utställningsmerit, bifoga intyg på detta.)
– Intyg för ögonlysning (om ej ännu registrerad på SKK)
– (End. cardigan) Intyg för DNA-test för PRA

Läs även: Information ang webbannonsering på SWCKs hemsida.