Webannonsering

Annonspriser 2020:
Kennelannons  150 SEK/år
(Endast för SWCKs medlemmar)
Avelshane Gratis
(Endast för SWCKs medlemmar)
Parning/Valpannons 150 SEK/per annons
(Endast för SWCKs medlemmar, gratis om uppfödaren redan har betalat för en kennelannons)
 Omplacering  Gratis
(Även för icke medlemmar i SWCK)
Betalning för annonserna sker till SWCKs bankgiro: 5189-6694
Ange vad betalningen avser och namn, samt din adress etc.

Kennelannons

Annonserade kennlar måste uppfylla kraven för SWCKs uppfödare
Läs under: “Information till uppfödare inom SWCK”
Ditt annonsunderlag bestående av:
Ras, namn, kennelnamn, adress, telefon, e-post, ev hemsideadress
Skickas till webmaster: web@swck.org


Avelshane

Annonserade hanhundar måste även uppfylla kraven för SWCKs regler för avelshundar i ansökan om valphänvisning, Läs under: “Information till uppfödare inom SWCK”
Ditt annonsunderlag bestående av:
Hundens namn, regnr, färg, född, bild, officiella titlar, (Stubb el långsvans end Pem)
Skickas till webmaster: web@swck.org


Omplacering

Har du en Corgi som söker nytt  hem?
Kontakta oss så får du hjälp att via klubben annonsera för en omplacering.


Annonsera Parning/Valpkull

För att få en annons om parning/valpning införd krävs att man uppfyller kraven för valphänvisning. Läs under: “Information till uppfödare inom SWCK”

Så om du vill ha en annons om parning/valpning införd måste du först vända dig till avelskommittén för att ansöka om annons för parning/valpning.

De meddelar sedan webmaster om parningen har uppfyllt kraven och är godkänd för annonsering. Först därefter kan annonsen införas på SWCK:s hemsida.

När du vill ändra din parningsannons till en annons med födda valpar meddelar du webmaster.
Ange då: födseldatum, antal i varje kön samt färg.
För pembroke, stubb eller långsvans.

En valpannons ligger ute i högst 3 månader efter valparnas födsel, om inte en förlängning begärs av annonsören hos webmaster: web@swck.org


Om du vill ändra din annons, kennel/avelshane kontaktar du även då webmaster via web@swck.org

Svenska Welsh Corgi Klubben ansvarar ej för annonsernas riktighet.
Det åligger annonsörerna själva.