Presentation Vallningskommité SWCK

Presentation Vallningskommitté SWCK

Tidigare i år har vi båda lämnat interesse för att organisera något med vallning till klubben.
Styrelsen har frågat oss om vi vill forma en valningskommitté.
Vi vill gärna göra detta och presentera oss själva lite och berätta vad vi vill göra i framtiden.

Sara Kvist Rosenberg

Mitt namn är Sara Kvist Rosenberg och jag är cardiganägare sedan 6 år tillbaka. Det är min första corgi så det är den erfarenhet jag har. Från det att jag fick honom har det funnits en tanke i bakhuvudet om att prova detta med vallning. Det tog dock flera år innan jag tog det steget. Anledningen var att det kändes svårt bara att hitta något ställe som tog emot både lite ovanligare ras och nykomlingar. Idag är jag glad att vi ändå gjorde det till slut. Nu har Jojje och jag vallat får med hyfsad god konsekvens och vissa framsteg, långt ifrån perfekt men ändå. Det är fantastiskt skoj , enormt svårt men lärorikt. Vi är alltså riktiga gröngölingar. Anledningen till mitt angegemang i SWCKs vallningskommitté är att jag fascinerats så av min hunds egenskaper. Det vore roligt att få hjälpa fler som är intresserade av att valla med sin corgi och intressant att få en uppfattning om hur mycket vallanlag det finns kvar i corgiraserna tycker jag.

img1C

Cor van der Beek (sammankallande i vallningskommittén)

Jag heter Cor van der Beek och vi skaffade vår första cardigan Doris för 6 år sen. Doris har haft två kullar och nu när ni läser Corgi Prat har hon förhoppningsvis fått en tredje kull valpar. Bredvid Doris har vi Bliss ur Doris första kull. Lisa har vi på foder hos ett duktigt instruktörspar av Border Collie. Vi gör mycket med våra cardigans, bland annat rallylydnad, viltspår och agility. Vi bor på landet med lite får och vi har haft lite nötkreatur också. Hundarna har fått ”jobba” lite hemma med våra får och nötkreatur och det är roligt att se att deras instinkter finns kvar!
Vi har deltagit med våra cardigans under våren på ett inofficiellt vallanlagsprov av västgötaspetsklubben. Västgötaspetsklubben håller på att utbilda mig till vallanlagsbeskrivare så jag kan beskriva vallinstinkt av corgisar, men också västgötaspetser och andra vallhundar i framtiden.
Jag tycker det är intressant att kolla av vilka vallningsegenskaper som finns kvar i våra corgi-raser. Vi har en vallhund och jag tycker det är intressant att behålla deras egenskaper till framtiden. I stadgar av klubben står till och med också skrivet ’’ vi ska bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper.’’ Vallning är en av dem, tycker jag. Jag hoppas det är många ekipage som kommer till våra träffar som vi ska organisera så vi kan kolla läget inom vara raser.

img1D
Framtiden
Om det finns tillräckligt interesse kommer vi organisera lite aktiviteter i framtiden. Sara blir mer ansvarig för får och Cor för nöt.
Första aktiviteten kommer att ägnas åt vallning på får. Mer information under aktiviter i denna Corgi Prat.
Målet är att nästa år organisera ett vallanlagtest på nöt. Syftet med ett vallanlagtest är att kolla vilka instinkter som finns hos en individ utan man har tränat så mycket vallning innan.
På ett vallanlagtest på nöt kollar man först hur intresse är i nötkreatur när de fortfarande är i koppel. Sen släpper man och ser om de vill driva, inte vill driva alls eller bara jaga.
Anlagstestaren beskriver om de samlar flocken, pendlar mellan olika djur eller tvärtemot bara spränger flocken och jagar en individ i flocken. Avstånd till djuren är med i protokollet och pondus/tryck. En hund har ett stort pondus om det flyttar djur tufft själv och mindre pondus när de behöver mycket hjälp. Så finns fler egenskaper testaren tittar på.
Det är inte alltid intresset visar sig vid första tillfället då den möter kor, det kan ibland vakna till senare med lite hjälp.
Till slut får hunden sin bedöming, antingen har den inga vallanlag, mindre goda vallanlag, goda vallanlag, mycket goda vallanlag eller utmärkta vallanlag.
Välkommen till våra träffar i framtiden!
Om ni har frågor kan ni vända er till Sara eller Cor.
Cor 073 521 7679 cor@clovertrails.se
Sara 070 409 5232 smukkejojs@gmail.com