Kommittéer

Aktivitetskommittén:
Angelica Nilsson (sammankallande) aktiv@swck.org
Victoria Gull
Josefine Hermansson
Anette Nordenstad

Ansvarig aktivitetshelgen: Sandra Fäger aktiv@swck.org

Listor:
Listansvarig (utställning – cardigan): Eva Salin, jackbulls1@gmail.com
Listansvarig (utställning – pembroke): Helena Petersson,
helle_91@hotmail.se
Listansvarig (rallylydnad, lydnad, agility, nosework): Christina
Eriksson, christina65eriksson@gmail.com
Listansvarig (mest aktiva): Roland Johansson

Avelskommitté Welsh Corgi Cardigan
Avelskommitté Welsh Corgi Pembroke

Corgiinformatör
Borghild Wellström, corgi@swck.org

MH/BPH ansvariga:
Annette Nordenstad, annette.nordenstad@telia.com

PR
Johanna Gull, johannagull92@gmail.com

Redaktion Welsh Corgi Prat redaktor@swck.org
Moniqa Swälas

Regionombudsansvarig:
Angelica Nilsson, region@swck.org

Utställningskommitté: utstallning@swck.org
Ammi Aro: Sammankallande, resultatredovisning WCP, PM/annonser gällande utställning
Jennica Skoglund: Utställningsansvarig och utställningsplatser, sponsoransvarig, ansvarig internetanmälan, katalog, boka ringsekreterare, rosetter, materialansvarig
Malin Eriksson: Bokning av domare

Vallningskommitté : (Presentation Vallningskommitté SWCK)
Cor van der Beek, info@clovertrails.se
Janneke Plomp, info@clovertrails.se
Sara Rosenkvist, smukkejojs@gmail.com

Webbansvarig:
Caroline Järnbröst, web@swck.org