Kommittéer/Kontaktpersoner

Kommittéer/Kontaktpersoner

Aktivitetsansvariga:
Agneta Palmqvist  Mail: corgiagneta (a) outlook.com
Monika Johansson Mail: monikascorgi (a) hotmail.com

Utställningskommitté :  Mail till samtliga: utstallning (a) swck.org
Marina Augustsson;  Utställningsansvarig, bokning domare och utställningsplatser
Monica Glemvik;  Sponsoransvarig
Jennica Åhs;  Ansvarig internetanmälan, katalog, boka ringsekreterare, rosetter m m
Annette Andersson;  Materialansvarig

Vallningskommitté : (Presentation Vallningskommitté SWCK)
Cor van der Beek Mail: info (a) clovertrails.se
Sara Rosenkvist Mail: smukkejojs (a) gmail.com
Peter Holmström Mail: prickarna62 (a) hotmail.com

Webbansvariga :
Helen Henriksson Mail: web (a) swck.org
Borghild Wellström Mail: bolle (a) corgi.se

Redaktörer WCP Tidningen
Mail: redaktor(a)swck.org
Caroline Järnbröst
Jacqueline Wester
Fredrik Järnbröst

Utbildningsansvarig :
Annette Jonasson Mail: swck (a) buzungar.net

Regionbudsansvarig:
Agneta Sundin 070-7683772, Mail: region(a)swck.org

Avelskommitté Welsh Corgi Pembroke

Avelskommitté Welsh Corgi Cardigan

MH/BPH ansvariga:
Helena Robertsson Mail: jycklarens (a) gmail.com
Helen Henriksson Mail: info (a) migeva.se

Rallylydnadskommitté:
Vakant (Kontakt tillsvidare till: aktiv (a) swck.org)

Lydnadskommitté:
Vakant (Kontakt tillsvidare till: aktiv (a) swck.org)

Agilitykommitté:
Vakant (Kontakt tillsvidare till: aktiv (a) swck.org)

 

 

 

 

Comments are closed