Kommittéer

Kommittéer/Kontaktpersoner

Aktivitetsansvariga:
Sandra Fäger, Mail: sm6vkd (a) gmail.com
Helena Petersson, Mail: helle_91 (a) hotmail.se

Utställningskommitté :  Mail till samtliga: utstallning (a) swck.org
Ammi Aro; Sammankallande, resultatredovisning WCP, PM/annonser gällande utställning
Jennica Skoglund;  Utställningsansvarig och utställningsplatser
Jennica Skoglund;  Sponsoransvarig
Jennica Skoglund;  Ansvarig internetanmälan, katalog, boka ringsekreterare, rosetter m m
Jennica Skoglund;  Materialansvarig
Malin Eriksson; Bokning av domare

Vallningskommitté : (Presentation Vallningskommitté SWCK)
Cor van der Beek, Mail: info (a) clovertrails.se
Sara Rosenkvist, Mail: smukkejojs (a) gmail.com
Peter Holmström, Mail: prickarna62 (a) hotmail.com

Webbansvariga :
Caroline Järnbröst, web@swck.org

Redaktörer WCP Tidningen
Mail: redaktor (a) swck.org
Caroline Järnbröst
Cecilia Andersson Bergstrand
Jennifer Arnqvist
Johanna Håkansson

Regionombudsansvarig:
Helena Petersson, Mail: region(a)swck.org

Avelskommitté Welsh Corgi Pembroke

Avelskommitté Welsh Corgi Cardigan

MH/BPH ansvariga:
Helen Henriksson Mail: info (a) migeva.se

Rallylydnadskommitté:
Vakant (Kontakt tillsvidare till: aktiv (a) swck.org)

Lydnadskommitté:
Vakant (Kontakt tillsvidare till: aktiv (a) swck.org)

Agilitykommitté:
Vakant (Kontakt tillsvidare till: aktiv (a) swck.org)