Welsh Corgi Prat

Klubbtidningen Welsh Corgi Prat – WCP – utkommer med fyra nummer per år.

Datum för manusstopp:
nummer 1 – 10 februari
nummer 2 – 10 maj
nummer 3 – 10 augusti
nummer 4 – 10 november

Redaktörer
E-post : redaktor@swck.org
Caroline Järnbröst
Cecilia Andersson Bergstrand
Jennifer Arnqvist
Johanna Håkansson

Bidrag till tidningen:
Är du nybliven corgiägare, har något speciellt hänt eller har du en fin bild – dela med dig till oss! WCP:s redaktion tar gladeligen emot redaktionella bidrag till tidningen.

Texten ska helst inte vara längre än 600 ord. Att du skriver är viktigare än hur du skriver, du behöver alltså inte fått nobelpriset i litteratur.

Bilderna du skickar ska vara i så hög upplösning som möjligt, ju större fil desto bättre.
Vi ser gärna att du skickar minst 3-4 stycken så att vi har ett urval. Skicka alltid med information om vem som tagit bilden.

Notiser om parning, födda, dödsfall, importer, exporter, championat och dylikt publiceras som redaktionellt material i mån av plats.
Om du vill ha en notis skickas underlaget för dessa som vanligt till redaktionen.
Redaktionen förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras och i vilken form materialet publiceras. Redaktionen förbehåller sig även rätten att redigera materialet.


Arkiv av WCP

Detta är en preliminär och temporär variant av Arkiv WCP.
Innehållande de flesta nummer from Dec 1963 tom Dec 2014.

http://awcp.uandq.com/

Stort tack till Ulla och Christer von Wowern för detta arbete!