Welsh Corgi Prat

Klubbtidningen Welsh Corgi Prat – WCP – utkommer med fyra nummer per år.

Datum för manusstopp:
nummer 1 – 1a februari
nummer 2 – 1a maj
nummer 3 – 1a augusti
nummer 4 – 1a november

Redaktörer
E-post : redaktor@swck.org
Caroline Järnbröst
Cecilia Andersson Bergstrand
Jennifer Arnqvist
Johanna Håkansson

Bidrag till tidningen:
Är du nybliven corgiägare, har något speciellt hänt eller har du en fin bild – dela med dig till oss! WCP:s redaktion tar gladeligen emot redaktionella bidrag till tidningen.

Texten ska helst inte vara längre än 600 ord. Att du skriver är viktigare än hur du skriver, du behöver alltså inte fått nobelpriset i litteratur.

Bilderna du skickar ska vara i så hög upplösning som möjligt, ju större fil desto bättre.
Vi ser gärna att du skickar minst 3-4 stycken så att vi har ett urval. Skicka alltid med information om vem som tagit bilden.

Notiser om parning, födda, dödsfall, importer, exporter, championat och dylikt publiceras som redaktionellt material i mån av plats.
Om du vill ha en notis skickas underlaget för dessa som vanligt till redaktionen.
Redaktionen förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras och i vilken form materialet publiceras. Redaktionen förbehåller sig även rätten att redigera materialet.

Annonser till tidningen:

Annonser skall insändas tryckfärdiga till redaktionen. För riktighet i sak och innehåll av införda artiklar och annonser svarar författare/annonsör till fullo!
Betala in på bankgiro 5189-6694, märk betalningen med “Annons WCP” och ditt namn.

Annonspriser 2018 – medlemmar Annonspriser 2018 – Kommersiella annonser
Helsida färg 200:- Helsida färg 300:-
Halvsida 100:- Halvsida 150:-
Kvartssida 50:-  

 


Arkiv av WCP

Detta är en preliminär och temporär variant av Arkiv WCP.
Innehållande de flesta nummer from Dec 1963 tom Dec 2014.
Allt är inte klart ännu, men kika gärna in i denna guldgruva av gamla Welsh Corgi Prat!

http://awcp.uandq.com/

Stort tack till Ulla och Christer von Wowern för detta arbete!