Medlemskap i SWCK

Medlemsavgifter 2019
Fullbetalande medlem: 350 kr/år
Familjemedlem: 100 kr/år
Gåvomedlemskap: 150 kr
Utlandsbetalande medlem: 400 kr/år
Utlandsbetalande familjemedlem: 100 kr
Utländskt gåvomedlemskap: 200 kr
Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköpare*: 150 SEK / år
*som ej är medlem i SWCK sedan tidigare

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning.
Ny medlem

Familjemedlem

Gåvomedlemskap (Uppfödare)

Mellan 6-25 år

Adressändring eller avsluta/förändra medlemskap HÄR
För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta
SKK:s medlemsavdelning:
Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

Välkommen som medlem!

Members outside of Sweden
Contact SKK
medlem@skk.se