Medlemskap i SWCK

Medlemsavgifter 2018
Fullbetalande medlem: 350 kr/år
Familjemedlem: 100 kr/år
Utlandsbetalande medlem: 500kr/år
Gåvomedlemskap från uppfödare till nya valpköpare*: 150 SEK / år
*som ej är medlem i SWCK sedan tidigare

Svenska Kennelklubben, SKK, administrerar medlemskapet för vår räkning.
NY MEDLEM

FAMILJEMEDLEM

GÅVOMEDLEMSKAP (Uppfödare)

Adressändring eller avsluta/förändra medlemskap HÄR
För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta
SKK:s medlemsavdelning:
Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

Välkommen som medlem!

Members outside of Sweden
Contact SKK
medlem@skk.se

Medlemsavgift utländsk medlem 400 kr
Medlemsavgift utländsk familjemedlem 100 kr
Medlemsavgift utländsk gåvomedlemskap 200 kr