Regelverk

Regelverk/Stadgar m.m

SWCK Stadgar (PDF)
Bilaga bifogad 2012-05-22  SE BILAGA 

Regler för valphänvisning: Se Fliken Info till uppfödare inom SWCK


Regler för utdelning av diplom:
Swck delar ut diplom på årsmötet till alla Corgis som blivit champions under föregående år.
Ägaren till hunden skall ha varit medlem i Swck under det år som championatet erhölls och championatet skall ha registrerats på SKK innan årets slut för att diplom skall delas ut.

De diplom som inte delas ut på årsmötet skickas hem till ägaren.


Befattningsbeskrivelse