Styrelse

STYRELSE SWCK 2018

Tjänstgörande E-post:
Mail till hela styrelsen:  styrelse@swck.org
Ordförande Monika Johansson ordforande@swck.org
Sekreterare Josefine Hermansson sekreterare@swck.org
Kassör Gunnel Samuelsson kassor@swck.org
Vice ordförande Fia Nilsson
Ordinarie ledamot Janneke Plomp
Ordinarie ledamot Annette Nordenstad
Ordinarie ledamot Angelica Nilsson
Suppleant 1 Johanna Gull
Suppleant 2 Anders Duvborn
Revisorer
Ordinarie revisorer 1 år: Simon Wancke revisor@swck.org
Sofia Berg revisor@swck.org
Revisorssuppleanter 1 år: Ulla Therman
Andrea Bylander
Valberedning valberedning@swck.org
Sammankallande Cor van der Beek
Ledamot Malin Eriksson
Ledamot Emelie Hansson
Materialansvarig Annette Nordenstad