Corgilistan

Anmäl DIG genast till Corgi-listan!

Bollplank sökes!

Du som medlem är en del av vår samlade kunskap om corgi-raserna.
Vi är intresserade av vad du har för synpunkter i frågor kring rasernas utveckling.
Man skulle kunna säga att vi behöver ett bollplank när vi arbetar med dessa frågor.
Vill du vara en del av vårt bollplank ? Vilken ras är du intresserad av i så fall ? Färsk information?

Förutom i WCP vill vi även kunna delge dig färsk information av olika slag som berör avel, rasutveckling samt nyheter från SKK. För att vara med på dessa utskick behöver man ha en e-postadress.

Anmäl dig till Corgi-listan genom att meddela Annette.
Mail: sekr@swck.se

De uppgifter vi behöver när du anmäler dig är:
-Namn
-Telefonnummer
-E-postadress
-Vilken ras intresserar dig?