Mötesprotokoll

Här finner du styrelsemötesprotokoll, årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll mm. För begäran av tidigare protokoll/handlingar kontakta klubben.

Styrelsemötesprotokoll
2019
Protokoll nr 1 – 2019
 2018
Protokoll nr 1 – 2018 Protokoll nr 6 – 2018
Protokoll nr 2 – 2018 Protokoll nr 7 – 2018
Protokoll nr 3 – 2018 Protokoll nr 8 – 2018
Protokoll nr 4 – 2018 (konstituerande) Protokoll nr 9 – 2018
Protokoll nr 5 – 2018 Protokoll nr 10 – 2018
 2016   2017
Protokoll nr 10– 2016 Protokoll nr 1 – 2017
Protokoll nr 9– 2016 Protokoll nr 2 – 2017
Protokoll nr 8– 2016 Protokoll nr 3 – 2017 -Konstituerande möte
Protokoll nr 7– 2016 Protokoll nr 4 – 2017
Protokoll nr 6– 2016 Protokoll nr 5 – 2017
Protokoll nr 5– 2016 Protokoll nr 6 – 2017
Protokoll nr 4 – 2016 Protokoll nr 7 – 2017
Protokoll nr 3 – 2016 Protokoll nr 8 – 2017
Protokoll nr 2 – 2016
Protokoll nr 1 – 2016
 2015 2014
Protokoll nr 1 – 2015 Protokoll nr 1 – 2014
Protokoll nr 2 – 2015 Protokoll nr 2 – 2014
Protokoll nr 3 – 2015 Protokoll nr 3 – 2014
Protokoll nr 4 – 2015 Protokoll nr 4 – 2014 -Konstituerande möte
Protokoll nr 5 – 2015 Protokoll nr 5 – 2014
Protokoll nr 6 – 2015 Protokoll nr 6 – 2014
Protokoll nr 7 – 2015 Protokoll nr 7 – 2014
Protokoll nr 8 – 2015 Protokoll nr 8 – 2014
Protokoll nr 9 – 2015 Protokoll nr 9 – 2014
Protokoll nr 10 – 2015 Protokoll nr 10 – 2014
Protokoll nr 11 – 2015 Protokoll nr 11 – 2014
Protokoll nr 12 – 2014

Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017  Årsmötesprotokoll 2016
 Årsmötesprotokoll 2015  Årsmötesprotokoll 2014

Övriga protokoll/anteckningar
Minnesanteckningarna från styrelsens möte med kommittéerna inom SWCK


 Tidigare årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar 2018
Årsmöteshandlingar i PDF  (Uppdat 20/3)
Balansrapport

Resultatrapport
Valberedningens förslag till styrelse

Årsmöteshandlingar 2016
Dagordning 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Motioner
SWCK MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2016
Budget 2016
Bokslut 2015
Verksamhetsberättelse AKC 2015

Verksamhetsberättelse AKC 2015 Statistik
Verksamhetsberättelse AKP 2015
Verksamhetsberättelse utställning
Verksamhetsplan AKP 2016

Verksamhetsplan AKC 2016

 Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2014