Mötesprotokoll

Här finner du styrelsemötesprotokoll, årsmöteshandlingar, årsmötesprotokoll mm. För begäran av tidigare protokoll/handlingar kontakta klubben.

Styrelsemötesprotokoll
2020
Protokoll nr 1 – 2020 Protokoll nr 6 – 2020
Protokoll nr 2 – 2020 Protokoll nr 7 – 2020
Protokoll nr 3 – 2020 Protokoll nr 8 – 2020
Protokoll nr 4 – 2020 (konstituerande) Protokoll nr 9 – 2020
Protokoll nr 5 – 2020
2019
Protokoll nr 1 – 2019 Protokoll nr 6 – 2019
Protokoll nr 7 – 2019
Protokoll nr 3 – 2019 (konstituerande) Protokoll nr 8 – 2019
Protokoll nr 4 – 2019 Protokoll nr 9 – 2019
Protokoll nr 5 – 2019 Protokoll nr 10 – 2019
 2018
Protokoll nr 1 – 2018 Protokoll nr 6 – 2018
Protokoll nr 2 – 2018 Protokoll nr 7 – 2018
Protokoll nr 3 – 2018 Protokoll nr 8 – 2018
Protokoll nr 4 – 2018 (konstituerande) Protokoll nr 9 – 2018
Protokoll nr 5 – 2018 Protokoll nr 10 – 2018
 2016   2017
Protokoll nr 10– 2016 Protokoll nr 1 – 2017
Protokoll nr 9– 2016 Protokoll nr 2 – 2017
Protokoll nr 8– 2016 Protokoll nr 3 – 2017 -Konstituerande möte
Protokoll nr 7– 2016 Protokoll nr 4 – 2017
Protokoll nr 6– 2016 Protokoll nr 5 – 2017
Protokoll nr 5– 2016 Protokoll nr 6 – 2017
Protokoll nr 4 – 2016 Protokoll nr 7 – 2017
Protokoll nr 3 – 2016 Protokoll nr 8 – 2017
Protokoll nr 2 – 2016
Protokoll nr 1 – 2016
 2015 2014
Protokoll nr 1 – 2015 Protokoll nr 1 – 2014
Protokoll nr 2 – 2015 Protokoll nr 2 – 2014
Protokoll nr 3 – 2015 Protokoll nr 3 – 2014
Protokoll nr 4 – 2015 Protokoll nr 4 – 2014 -Konstituerande möte
Protokoll nr 5 – 2015 Protokoll nr 5 – 2014
Protokoll nr 6 – 2015 Protokoll nr 6 – 2014
Protokoll nr 7 – 2015 Protokoll nr 7 – 2014
Protokoll nr 8 – 2015 Protokoll nr 8 – 2014
Protokoll nr 9 – 2015 Protokoll nr 9 – 2014
Protokoll nr 10 – 2015 Protokoll nr 10 – 2014
Protokoll nr 11 – 2015 Protokoll nr 11 – 2014
Protokoll nr 12 – 2014

 Tidigare årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar 2020
Årsmöteshandlingar 2020
Årsmöteshandlingar 2019
Årsmöteshandlingar 2019
Valberedningens förslag till styrelse 2019
Årsmöteshandlingar 2018
Årsmöteshandlingar i PDF  (Uppdat 20/3)
Balansrapport

Resultatrapport
Valberedningens förslag till styrelse

Årsmöteshandlingar 2016
Dagordning 2016

Verksamhetsberättelse 2015
Motioner
SWCK MÅL OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2016
Budget 2016
Bokslut 2015
Verksamhetsberättelse AKC 2015

Verksamhetsberättelse AKC 2015 Statistik
Verksamhetsberättelse AKP 2015
Verksamhetsberättelse utställning
Verksamhetsplan AKP 2016

Verksamhetsplan AKC 2016

 Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2014