Exteriörbedömning

Svenska Welsh Corgiklubben bjuder in till exteriörbedömning söndagen den 8 november.

Plats: Bråvesta Quarter & Paint, Böketoftavägen 142, Billesholm.
Datum: Söndagen den 8 november
Domare: Petra Junehall
Raser: Welsh Corgi Cardigan och Welsh Corgi Pembroke
Anmälan: Anmälan med hundens uppgifter samt vilken klass hunden skall delta i skickas till monikascorgi@hotmail.com
Avgift: 500:-, betalas till BG 5189-6694 eller Swish 123 133 62 39, märk inbetalningen med “Exteriörbedömning 8/11” samt hundens registreringsnummer.
Sista anmälningsdag: 1 november, notera att anmälan kan komma att stänga tidigare om maximalt deltagarantal uppnås. Vi tar emot max 24 hundar, jämnt fördelat på båda raserna. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in bedömningen om inte tillräckligt många hundar anmäls.

Anmälan är bindande och medlemskap i SKK alt Swck krävs. 

Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för en del hundägare och uppfödare. För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.

Domaren kommer titta på hunden både i rörelse och uppställd, samt gå igenom den precis som på vanlig utställning. Hunden får en skriftlig kritik och tilldelas kvalitetspris ExcellentVery GoodGoodSufficientDisqualified eller Cannot be judged

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning. Rosetter kommer gratis delas ut för excellent, very good och Ck till medlemmar i Swck.

Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering och som utställningsmerit för championat i annan disciplin. Hundens resultat kommer registreras i den klass hunden är berättigad att delta.

Exteriörbedömningen är öppen för hundar som är registrerade hos SKK och är lägst 9 månader.

Covid-19: Svenska Welsh Corgiklubben följer de regler och rekommendationer som meddelas av regering, myndigheter samt SKK centralt. För att vi ska kunna beräkna deltagarantalet gäller endast föranmälan samt en person per anmäld hund.

Starttider kommer att meddelas per e-post efter att anmälan har stängt, vi kommer att släppa in strax före aktuell hunds bedömning och det är inte tillåtet att stanna kvar efter bedömningen, på så vis räknar vi med att det endast kommer att vara ett fåtal personer på plats under bedömningen. Munskydd kommer att tillhandahållas för att bäras under hela bedömningen.