Årsmöte på distans

Styrelsen har ansökt om att få hålla ett årsmöte på distans, datum är inte fastställda ännu. Återkommer så fort som möjligt med dem.

Om man vill vara med och rösta på detta årsmöte så är det viktigt att Skk har rätt mejladress i sitt register. Annars kan man inte delta.

Om du är osäker på om de överhuvudtaget har din mejladress och att den är rätt, ta kontakt med Skk:s medlemsavdelning, medlem@skk.se.

För mer info om hur mötet går till, se följande länk:

https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-organisation/kommitteer/foreningskommitten/Foreningspaketet/foreningsinfo-covid-19/forenklat-arsmote-via-webben/