SWCK utsatt för bedrägeri

SWCK har blivit utsatta för bedrägeri. En person som utgett sig för att vara ordförande har i mailkorrespondens med klubbens kassör bett om en överföring på 72000 kronor från klubbens konto. Pengarna betalades ut i god tro och när misstaget väl uppdagades var överföringen redan gjort och det mottagande kontot både tömt och avslutat.

Bedrägeriet är polisanmält och vi har upprättat kontakt med SKKs juridiska avdelning för vägledning i ärendet. Kassören har valt att omgående lämna sin post och har fråntagits sina behörigheter hos banken.

Styrelsen kommer fortsätta arbeta med ärendet och informerar mer om detta under medlemsmötet den 13 april på Hässleholms brukshundklubb.

Frågor besvaras i första hand via mail till ordförande, ordforande@swck.org.