Kennel- och hanhundsannonser 2019

Hej,

Det är nu dags att förnya kennel- och hanhundsannonser på swck.org.

Kennelannonsen kostar 150 kr/år och medlemskap i SWCK krävs.

Hanhundsannonsen kostar 50 kr/hund och år, förutom medlemskap i SWCK krävs även att hanen uppfyller följande krav:
Vid officiell utställning minst fått kvalitetsbedömningen ”very good”.
Vara ögonlyst vid tidigast 24 månader.
(Endast cardigan) Vara fri från PRA och kunna visa upp intyg på resultat genom blodtest från ett av SKK godkänt laboratorium.

Betalningen sker till bg 5189-6694, senast 18 januari. Märk betalningen med kennelannons eller hanhundsannons och namn/kennelnamn.

Vänliga hälsningar,
Caroline Järnbröst, webmaster