Diplom för championat eller titel

Swck delar varje år ut diplom till de hundar som erhållit ett championat eller en titel under året.

Om Du vill ha detta diplom skall Du mejla till corgiagneta@outlook.com senast 31/1 och uppge följande:
– Hundens namn
– Registreringsnummer
– Vilket championat eller titel det gäller
– Ägarens namn, adress och medlemsnummer

Diplomen delas ut på årsmötet, men kan Du inte närvara där så skickas de hem.