Resultat omröstning ang. WCP

Omröstningen på Facebook blev 111 för digital och 49 för papper. Och av de mejl som har skickats till ordförande så är det 12 som vill ha digital och 3 som vill ha den på papper.

Summa:
Digital: 123
Papper: 52

Stort TACK till alla som har engagerat sig i denna fråga! Då vet styrelsen lite mer vad de har att arbeta med.

OBS! Detta innebär INTE att tidningen blir digital för alla! Var och en skall kunna välja själv hur han eller hon vill ha den.