SWCK Årsmöte 2017

SWCK Årsmöte 2017

Samtliga medlemmar i SWCK hälsas hjärtligt välkomna till klubbens årsmöte lördagen den 25/3 2017

Plats:  Östergötlands Kennelklubbs lokal, Bäckliden 2 Linghem

Tid: Samling med kaffe kl 12,00, årsmötet börjar kl 13,00.

Förutom årsmötet sker sedvanlig prisutdelning till samtliga vinnare på ”Årets Corgilistor” och även lotteriförsäljning (priser mottages tacksamt)

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 februari 2016. Dessa skall adresseras till ordförande: Monika Johansson, Ärlagatan 21 268 77 Kågeröd eller via mail: ordforande@swck.org

Valberedningen tar tacksamt emot synpunkter på styrelsens sammansättning och förslag på nya styrelsemedlemmar, mail till: valberedning@swck.org.

Vi ser fram emot en trevlig dag med mycket Corgiprat och glad samvaro!

Varmt välkomna!

SWCK Styrelse


AKTUELLA HANDLINGAR

 

Årsmöteshandlingar

Resultatrapport

Slut och balansrapport

Revisionsberättelse

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEVAL (ny)

 


 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed