Medlemsavgifter 2017


Hej alla!

Enl. årsmötets beslut 2016 så kommer våra medlemsavgifter för 2017 att höjas enl. nedanstående:
Huvudmedlem 400:-
Familjemedlem 100:-
Medlem utland 500:-
Gåvomedlem 200:-

From den 6/12 kommer vi också låta SKK ta över vår medlemsadministration.
Vi ser fram emot detta då det innebär en hel del fördelar.
Vi kommer få löpande medlemskap vilket innebär att du kan bli medlem när som helst på året och ändå få ett helt års medlemskap.
Vi får medlemsnummer vilket har varit efterfrågat av de som vill tävla för Swck.
Det kommer att bli lättare att bli medlem, kommer att gå att göra via hemsidan direkt.
SKK har helt andra resurser att hålla reda på medlemmar och se till så att man inte glömmer att betala sin medlemsavgift, vilket i förlängningen bör ge ett högre medlemsantal.
Om förslaget om organisationsförändring som SKK just nu håller på att arbeta med går igenom så kommer detta bli obligatoriskt för alla klubbar from 2020.
Men framförallt så kommer det underlätta för vår kassör.

Är det någon som har frågor eller åsikter så får ni jättegärna maila mig, ordforande@swck.org
Monika Johansson


 

Bookmark the permalink.

Comments are closed