Till special- och rasklubbar för kondrodystrofa raser

Till special- och rasklubbar för kondrodystrofa raser

Jag har fått i uppdrag att för kännedom informera berörda klubbar om att det pågår en diskussion avseende ED-screening av kondrodystrofa raser inom såväl SKK som NKU (Nordisk Kennel Union). Röntgenavläsarna har uppmärksammat kennelklubbarna på att man anser det olämpligt att, med nuvarande graderings- och avläsningssystem, screena för ED hos de kondrodystrofa raserna eftersom det troligen inte rör sig om samma typ av utvecklingsrubbning som hos icke kondrodystrofa raser*. Avläsarna föreslår därför att avläsningen av ED för dessa raser avslutas.

 

Frågan diskuterades under våren av SKKs avelskommitté som ställde sig positiv till förslaget. De raser som berörs av diskussionen är i dagsläget taxar, drever, corgiraserna, skye terrier, pekingese, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso, västgötaspets samt alla bassetraser utom basset hound. Diskussionen kommer att återupptas vid avelskommitténs nästa möte (24 augusti) där ett beslut i frågan kan komma att tas.

 

Vänligen vidarebefordra ovanstående till era eventuella berörda rasklubbar.

*= Den inkongruens som beskrivs för hundar inom ED komplexet har troligen inte samma bakomliggande orsak som den inkongruens som ses i armbågsleden hos raser med korta krumma ben (kondrodystrofa raser). Alla de förändringar som beskrivs för kondrodystrofa raser ses inte på de raser som traditionellt screenas för ED vilket gör att det, trots att det kan yttra sig som en inkongruens i armbågsleden, troligen inte är fråga om samma typ av utvecklingsrubbning.

Med vänlig hälsning

Helena Skarp
Chef
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 30 59 · Fax 08-795 30 99
E-post helena.skarp@skk.se
Webbplats www.skk.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.