Sökes: Redaktion WCP

Det har nu blivit dags för oss att lämna över stafettpinnen. Welsh Corgi Prat nr 1 2020 kommer bli vårt sista nummer och vi söker nu, å klubbens vägnar, den nya redaktionen. 

Vill du utvecklas kreativt med möjlighet att riktigt götta ner dig i våra corgi-raser? Då är tidningen ett jobb för dig!

Kanske är du en visionär, vill knyta nya kontakter eller vill ha ett projekt med andra corgi-vänner, oavsett vad så tror vi att du kan vara av stor betydelse för klubben.

Vill du komma i kontakt med oss kan du maila redaktor@swck.org. Vi berättar gladeligen om hur arbetet ser ut idag, allt för att underlätta för dig/er att ta över.

/Redaktionen

Klargörande från utställningskommitén

Klargörande från Swck’s utställningskommitté angående ansvarsområden och vilka som får äga/visa/låta föra fram hundar på SWCK’s utställningar;

Utdrag ur Skk’s utställnings- och championatregler (sid 12)

8. Kommissarie, bestyrelse och certifierad utställningsarrangör 

Vid utställning ska finnas kommissarie, bestyrelse och certifierad utställningsarrangör (CUA), utsedda av arrangerande klubb. 

Kommissarien ansvarar för de tekniska arrangemangen och ordningens upprätthållande. Kommissarien får inte föra hund vid utställningen och ska vara medlem i SKKorganisationen. Kommissarien ska anges i utställningskatalogen. 

Bestyrelsen ska vara väl förtrogna med gällande utställningsregler och vara medlem i SKK-organisationen. Den ska bestå av minst tre ledamöter varav en ordförande, och är ansvarig för att utställningen genomförs enligt gällande regler. Bestyrelsen ska anges i utställningskatalogen. Under utställningens öppethållande ska minst en av bestyrelsens ledamöter vara närvarande på utställningsplatsen. Bestyrelseledamot, delägare i dennes kennel, eller person i dennes hushåll får inte anmäla eller föra hund på utställningen. Tjänstgörande domare eller ringsekreterare får inte ingå i aktuell utställnings bestyrelse. 

Certifierad Utställningsarrangör (CUA) ska av arrangerande klubb anges vid ansökan om utställning och ska anges i utställningskatalogen. På utställning där CUA är anlitad får CUA tjänstgöra som bestyrelse, kommissarie eller ringsekreterare, då gäller respektive uppdrags regler för närvaro på utställningen samt för att äga, föra eller låta framföra hund. CUA behöver inte finnas på plats på utställningen och får anmäla och föra hund. Se vidare ”Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H”. 9. 

Övriga utställningsfunktionärer, medlemmar av arrangerande klubbs styrelse och liknande, har rätt att äga, föra eller låta framföra hund även om de själva tjänstgör under utställningen. Om utställningsfunktionär för hund får funktionärstecken inte bäras synligt.

Nytt hälsoprogram för Welsh corgi cardigan

Beslut: SKK/AK

Ändringar i hälsoprogrammet för Welsh Corgi Cardigan

SKK/AK beslutade vid sitt möte den 11 september 2019 att bifalla ansökan om central registrering av dna-test avseende rcd3-PRA hos welsh corgi cardigan. Bifogat finns en informationstext rörande dna-test för rcd3-PRA framtagen för skk.se (texten kommer att ligga som underrubrik till denna sida https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/olika-tester/ ).

Vad gäller godkända laboratorier är Optigen uppköpt av Mars Petcare och kommer under hösten avveckla egen testning med hänvisning till Genoscoper/MyDogDNA i Europa och Wisdom Health i USA. Dessa laboratorier erbjuder endast ”pakettester” som omfattar ett stort antal mutationer. För att undvika resultat även för mutationer/defekter som inte är relevanta och/eller validerade för er ras är SKKs generella rekommendation att testa specifikt endast för den eller de mutationer man önskar få svar på. Alternativa lab att vända sig till är då Antagene, Laboklin eller Genomia som jag också listat under ”laboratorier”.  

Med vänlig hälsning
Sofia Malm
Genetiskt sakkunnig
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben

DNA-test för rcd3-PRA

Raser: Welsh Corgi Cardigan

Laboratorium: OptiGen, Antagene, Genomia eller Laboklin

Sjukdomen

PRA, progressiv retinal atrofi, är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som ger liknande symptom. En av dessa PRA-varianter kallas för rcd3-PRA och förekommer hos bland annat Welsh Corgi Cardigan.

PRA orsakar en progressiv tillbakabildning av cellerna (tappar och stavar) i näthinnan. Symtomen är initialt sämre mörkerseende och nattblindhet, slutstadiet är blindhet. Rcd3-PRA är en form av PRA som debuterar tidigt i hundens liv. Redan vid 1-2 års ålder är de flesta affekterade hundar blinda.

Rcd3-PRA nedärvs autosomalt recessivt, vilket innebär att den drabbade hunden fått sjukdomsanlaget från båda sina föräldrar. Ögonlysning kan avslöja klinisk PRA, men påvisar inte anlagsbärare eller genetiskt affekterade individer som ännu inte blivit klinisk drabbade.

DNA-test

Den mutation som orsakar rcd3-PRA hos Welsh Corgi Cardigan identifierades av forskare inom molekylärgenetik redan 1999. Flera laboratorier tillhandahåller ett DNA-test för mutationen (kallad c.1940delA) med vilket hundarna kan klassas som normala/fria, anlagsbärare eller genetiskt affekterade av rcd3-PRA.

En normal/fri hund har inte ärvt defektanlaget från någon av sina föräldrar. En anlagsbärande hund har ärvt anlaget från ena föräldern och riskerar därmed att föra detta vidare till sina eventuella avkommor. Anlagsbärare riskerar däremot inte att själva bli kliniskt affekterade av just denna PRA-form. En genetiskt affekterad hund har ärvt den defekta genvarianten från båda sina föräldrar och kan förväntas utveckla rcd3-PRA. En genetiskt affekterad hund får inte användas i avel oavsett klinisk status. Det är inte heller tillåtet att para två anlagsbärande hundar med varandra.

Hälsoprogram, nivå 1

SKKs avelskommitté har, efter ansökan från specialklubben, beslutat om central registrering (hälsoprogram på nivå 1) av DNA-resultat avseende rcd3-PRA hos welsh corgi cardigan (se protokoll från möte med SKK/AK den 11 september 2019). Beslutet innebär att resultat från DNA-test för rcd3-PRA registreras i SKKs databas och publiceras via webbtjänsterna Avelsdata och Hunddata.

Klubben anger att sjukdomen finns i rasen och att det finns behov av att samla DNA-testresultat centralt efter att klubben själv har handhaft dessa sedan 1999. Även tidigare inkomna resultat kommer att kunna registreras under förutsättning att underlaget är komplett.

Instruktion för provtagning

SKKs DNA-remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som djurägare. Hundens identitet ska säkerställas vid provtagningen. Laboratoriets remiss fylls i och undertecknas av såväl veterinär som hundägare. Blod- eller salivprov skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till aktuellt laboratorium. Provsvar skickas sedan från  laboratoriet till hundägaren. SKKs remiss tillsammans med kopia på certifikatet/provsvaret skickas till SKK som centralt registrerar resultatet.

Avelskommittén för Welsh Corgi Cardigan
Carina Sandell-Widin,
Sammankallande AKC

Information angående medlemskap

Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna för 2020 skall vara följande:
Fullbetalande svensk medlem med papperstidning: 375:-
Fullbetalande svensk medlem med digital tidning: 275:-
Svensk familjemedlem:100:-
Svenskt gåvomedlemskap: 150:-
Fullbetalande utländsk medlem: 400:-
Utländsk familjemedlem: 100:-
Utländskt gåvomedlemskap:200:-

Om man INTE gör ett aktivt val så blir man medlem med papperstidning, dvs 375:-/år.

Skk kommer snart att skicka ut de första avierna för 2020 och om man vill ha digital medlemstidning och den lägre medlemsavgiften så MÅSTE man meddela Skk detta innan den 17/11!

Gör man inte detta så får man vänta till nästa år och ändra. Det kommer ej gå att ändra mitt i ett medlemskap. Endast vid förnyelse.
Du ändrar ditt medlemskap via mail medlem@skk.se eller telefon till Skk 08-7953000-medlemsavdelningen.

Vill du fortsätta få WCP i brevlådan behöver du inte göra något förutom att betala medlemsavgiften.

Mvh
Monika Johansson

Boende i samband med specialutställning i Karlstad 2020

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BOKNING AV BOENDE I SAMBAND MED SWCK’S SPECIALUTSTÄLLNING I KARLSTAD 25 JULI 2020

SWCK’s specialutställning i Karlstad kommer att gå av stapeln på First Camp Skutberget. Då juli är högsäsong för campingen så rekommenderar vi alla som vill bo där att boka sitt boende (tält, husvagn eller stuga) snarast möjligt! Mot ett tillägg av 150 kr/natt får man ha husdjur i alla stugorna och stughyran är billigare ju tidigare man bokar. Området Fintatorp är de stugor som ligger närmast utställningsplatsen.

Kontaktuppgifter First Camp Skutberget:
Skutbergsvägen 315
653 46 Karlstad
E-post: karlstad@firstcamp.se
Telefon: +46 (0)54 – 53 51 30

Ifall det är fullbokat på First Camp Skutberget så ligger Bomstabadens camping på promenadavstånd från utställningsplatsen.

PM till utställningen är på gång och kommer att publiceras under den närmaste tiden.

Väl mött i Karlstad!

Önskar SWCK’s utställningskommitté

Specialutställningar 2020

17 maj Malmö
Burlövs BK
Domare: Gunnar Nymann, Danmark

25 juli Karlstad
First Camp Skutberget
Domare pembroke: Roland Fors, Sverige
Domare cardigan: Christine Sonberg, Norge

Information om boende på First Camp Skutberget:
Då juli är högsäsong för campingen så rekommenderar vi alla som vill bo där att boka sitt boende (tält, husvagn eller stuga) snarast möjligt. Mot ett tillägg av 150 kr/natt får man ha husdjur i alla stugorna och stughyran är billigare ju tidigare man bokar. Området Fintatorp är de stugor som ligger närmast utställningsplatsen.

Kontaktuppgifter First Camp Skutberget:
Skutbergsvägen 315
653 46 Karlstad
E-post: karlstad@firstcamp.se
Telefon: +46 (0)54 – 53 51 30

Ifall det är fullbokat på First Camp Skutberget så ligger Bomstabadens camping på promenadavstånd från utställningsplatsen.

Denna helg finns möjligheten att tävla om ytterligare cert i Värmland. Värmlands KK arrangerar en nordisk utställning vid Ransäters hembygdsgård, ca 40 km från SWCK’s utställningsplats.

Anmälan till våra utställningar sker via SKK internetanmälan. 

Väl mött under nästa utställningsår!
Önskar SWCK’s utställningskommitté

Inbjudan vallningsläger

Välkomna med anmälan på får- och nötvallningsläger för våra corgiraser i Skaraborg. I år kommer det bli både för nybörjare och de som har lite mer erfarenhet av vallning.

När? : 7 plus 8 september 2019
Var : Samling (fredagkväll 6 sept 2019) på Klämmestorp, Sandhem/Mullsjö

Lägret är för alla, nybörjare och de som provat på förut men endast för corgiraserna, vi kommer valla på både får och nöt!

Det kostar 1700 SEK och är endast för medlemmar i SWCK. I avgiften ingår förutom vallträning också husrum för hundens förare. Frukost, lunch, fika och middag lördagkväll. Respektive får följa med om det finns plats till en extra avgift på 300 för mat och boende. Endast en hund per deltagare får delta , om det finns utrymme kan en extra hund delta i kursen till en avgift på 1300 SEK.

Vi kommer bo på Klämmestorp. Det finns 14 sänger i olika rum, Det är ”öppen-plan-lösning” Inte alla sovrum är stängda med en dörr. Mer information om flygeln hittar ni här:
https://www.facebook.com/KlammestorpFlygeln/?fref=ts

Ni anmäler er genom skicka en mejl till cor@clovertrails.se, anmälan är bindande. Skriv i ämnesraden “Valläger SWCK 2019”. Ange även eventuella kostönskemål. Ni kan kontakta mig för mer information på FB eller ringa mig på 0735217679.

Cor van der Beek
Vallningskommitén SWCK