Welsh Corgi Prat digitalt eller i pappersformat?

Welsh Corgi Prat, WCP, är en av Swck:s största utgifter. Styrelsen fick i uppgift av Årsmötet att utreda om det fanns intresse från klubbens medlemmar att få den digitalt och därmed i förlängningen spara pengar och miljö. Därför går nu styrelsen ut och hoppas att du som är medlem vill svara på detta. Kan du tänka dig att få WCP digitalt mot att du får en lägre medlemsavgift?

OBS! Det skall vara valfritt! Alla medlemmar skall kunna välja själv om de vill ha den digitalt eller på papper. Dvs det kan vara 200 personer som vill ha den digitalt och 300 som vill ha den på papper och det går alldeles utmärkt. INTE antingen eller.
Obs, priserna är baserade på dagens medlemsavgift, det är årsmötet som beslutar om ev ändringar.

Ja, jag skulle vilja ha WCP digitalt och få en 75:- lägre medlemsavgift mot dagens 350:-. Dvs jag betalar 275:-/år i medlemskap.

Nej, jag vill ha WCP som papperstidning och betalar 25:- mer per år i medlemsavgift mot dagens 350:-. Dvs jag betalar 375:-/år i medlemskap.

Tacksam om så många medlemmar som möjligt vill rösta.
Om du inte har Facebook så kan du istället maila ordforande@swck.org, dock senast 16 december.

Mvh
Monika Johansson
Ordförande SWCK

Resultat SWCK:s specialutställning Gimo

Resultat Specialutställning 8 september 2018
Domare: Marit Sunde, Norge

 


PEMBROKE
BIR Red Royalty’s Donatella Versace
BIM Olve Plyushevyi Volk
BIR veteran Siggen’s Hermine

 

 

CARDIGAN
BIR Cardax Serena
BIM Fromax Phoenix Fawkes
BIR veteran Cardax Serena

 

 

BIS-VETERAN
BIS-1 Cardax Serena
BIS-2 Siggen’s Hermine

 

BIS
BIS-1 Cardax Serena
BIS-2 Red Royalty’s Donatella Versace

 

 

 

BIS uppfödare Kennel Cardax

Parklass
1. SE JV-17, SEUCH Carddicted Qwerty och Carddicted Re Match
2. Skutegårdens I am Snotra och Skutegårdens Ior

Specialklass
1. Carddicted Priceless
2. Carddicted Read My Lips
3. Öskatens Nala

Barn med hund bestod av tre duktiga små handlers. Stort grattis till Tage, Melker och Baltazar med hundar!

 

Till special- och rasklubbar för kondrodystrofa raser

Till special- och rasklubbar för kondrodystrofa raser

Jag har fått i uppdrag att för kännedom informera berörda klubbar om att det pågår en diskussion avseende ED-screening av kondrodystrofa raser inom såväl SKK som NKU (Nordisk Kennel Union). Röntgenavläsarna har uppmärksammat kennelklubbarna på att man anser det olämpligt att, med nuvarande graderings- och avläsningssystem, screena för ED hos de kondrodystrofa raserna eftersom det troligen inte rör sig om samma typ av utvecklingsrubbning som hos icke kondrodystrofa raser*. Avläsarna föreslår därför att avläsningen av ED för dessa raser avslutas.

 

Frågan diskuterades under våren av SKKs avelskommitté som ställde sig positiv till förslaget. De raser som berörs av diskussionen är i dagsläget taxar, drever, corgiraserna, skye terrier, pekingese, tibetansk spaniel, shih tzu, lhasa apso, västgötaspets samt alla bassetraser utom basset hound. Diskussionen kommer att återupptas vid avelskommitténs nästa möte (24 augusti) där ett beslut i frågan kan komma att tas.

 

Vänligen vidarebefordra ovanstående till era eventuella berörda rasklubbar.

*= Den inkongruens som beskrivs för hundar inom ED komplexet har troligen inte samma bakomliggande orsak som den inkongruens som ses i armbågsleden hos raser med korta krumma ben (kondrodystrofa raser). Alla de förändringar som beskrivs för kondrodystrofa raser ses inte på de raser som traditionellt screenas för ED vilket gör att det, trots att det kan yttra sig som en inkongruens i armbågsleden, troligen inte är fråga om samma typ av utvecklingsrubbning.

Med vänlig hälsning

Helena Skarp
Chef
Avdelningen för avel och hälsa
Svenska Kennelklubben
163 85 Spånga

Växel 08-795 30 00 · Direkt 08-795 30 59 · Fax 08-795 30 99
E-post helena.skarp@skk.se
Webbplats www.skk.se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.